Evlilik Sitesi

Nikah Akdinin Şartları

Nikah Akdinin Şartları, Evlilik ve arkadaş bulma sitemizde Nikah Akdinin Şartları gibi kıymetli konuyu ele aldık.. Yazımızın detay bölümünde Nikah Akdinin Şartları ile alakalı tüm ince ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Nikah Akdinin Şartları

Evlilik – Nikah akdinin şartları nedir ?

Kadın ile erkeğin içindeki ilişkinin meşru olması için nikâh akdi gereklidir. Günümüzde nikâh akdinden önce yahut nikâh akdi esnasında tarafların birbirlerine çeşitli şartlar öne sürdükleri görülmektedir. Nikâh, toplumun temeli olan aile kurumunun oluşmasını sağlayan bir akittir. Şekil yönünden değişiklik göstermekle birlikte, özü itibariyle tüm dinlerde aynı olan bu akit, dini açıdan ve toplumsal yönünden mühim bir yapıdır

 

Nikah akdinin konusu, müllk-ü müt’a”dır. buna göre nikah akdi, karı yahut kocanın yekdiğerini mülk olarak satın alması (mülk-ü rakabe) üzerine in’ikad etmez. bu akit tarafların birbirinden -karıkoca hakları içinde yararlanmalarını temin eder. İrâde beyanı (icap-kabul/sîga), taraflar (veli-vekil), akdin mevzuu (makudun aleyh) bu üç unsurdan birinin eksik olması halinde nikah, YOKLUK hükmüne tabidir. yani nikah akdi, hiç kurulmamış gibi kabul edilir. Hanefi mezhebine göre nikâh akdinin rükunları, îcâb ve kabulden ibarettir. Îcâb, evlilik akdi inşâ etmek üzere ilk kez ortaya konulan irade beyanıdır. Kabûl ise, evlenme hususunda îcâbdan sonra ifade edilen irade beyânıdır. Hanefîlere göre karşılıklı olarak ortaya konan irade beyanının rızaveyayanması ise nikâh akdinin şartıdır. Nikâh akdi için her iki tarafın irade beyanını ifade etmesi mutlaka gereklidir. Buna göre, örneğin kadın îcâbda bulunsa erkek de kabul ettiğini beyan etmeden yalnızca fiilî olarak kadını alıp götürse bu nikâh geçerli değildir. Her ne kadar erkeğin bu fiili, onun îcâbı kabul ettiğine dair bir anlam taşısa da erkeğin ardından bunu reddetme ihtimali mevcuttur. Nikâh ciddî bir akit olduğundan bu hususta oluşabilecek şüphelerin tamamen ortadan kaldırılması oldukça önem taşımaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu